Konfiguracja ESP Easy dla Home Assistant przez MQTT

Konfiguracja ESP Easy dla Home Assistant przez MQTT

Tym razem artykuł nie stworzony przeze mnie ale przez jednego z czytelników. Mam nadzieję, że to początek nowej tradycji i takich artykułów będzie więcej. :)

Do poprawnego działania wymagany skonfigurowany i działający Mosquitto Broker.

Konfiguracja przebiega następująco:

W „Config” nadajemy unikalną nazwę w „Unit Name” oraz nr w „Unit Number”, dane posłużą do zbudowania komendy „state_topic:” w pliku YAML

Tworzymy nowy kontroler „Home Assistant (openHAB) MQTT”

Podajemy IP i port „Brokera MQTT” w Home Assistant

Podajemy nazwę i hasło do „Brokera MQTT” w Home Assistant

„Controller Subscribe” i „Controller Publish” zostawiamy jak poniżej

Następnie zaznaczamy pola zgodnie z poniższym obrazkiem

Tworzymy urządzenie „Switch input – Switch”

Nadajemy nazwę „Name” posłuży do uzupełnienia „state_topic:”

Przypisujemy wyjście GPIO

Załączamy przy urządzeniu kontroler MQTT (2).

(1) jedynka to kontroler http dla Domoticz.

Zapamiętujemy nazwę w „Values” , do utworzenia „state_topic:” w YAML

Dodanie urządzenia w Home Assistant

Plik *.YAML (u mnie wyniesione do: „switch.yaml”)

# Lampa 4 (ESP Easy)
- platform: mqtt
 name: "Blat"
 state_topic: "ESP_Easy_05_5/LED_blat/Switch"
 command_topic: "ESP_Easy_05_5/LED_blat/Switch/cmd"
 qos: 0
 payload_on: "GPIO,14,1"
 payload_off: "GPIO,14,0"
 state_on: "1"
 state_off: "0"
 retain: true

Konfiguracja czujników w Home Assistant

Dane do konfiguracji „state_topic:”

Plik YAML

Wg poszczególnych zaznaczonych pkt z tutoriala uzupełniamy „state_topic:”

# Balkon (ESP Easy) 

- platform: mqtt
 name: "Temperatura"
 state_topic: "ESP_Easy_01_1/BME280_2/Temperature"
 unit_of_measurement: "ºC"

- platform: mqtt
 name: "Wilgotnosc"
 state_topic: "ESP_Easy_01_1/BME280_2/Humidity"
 unit_of_measurement: "%"

- platform: mqtt
 name: "Cisnienie"
 state_topic: "ESP_Easy_01_1/BME280_2/Pressure"
 unit_of_measurement: "hPa"

Read more